Information til nye elever

Teorier, begreber og metoder

Teorier, begreber og metoder

Når vi analyserer tekster, skal man først og fremmest konstatere, hvilken genre teksten er, for hver genrer har nemlig særlige kendetegn, som man fokuserer på i sin analyse:

 

Genres Characteristics e.g.
Article (non-fiction) Sender-receiver, argumentation, modes of appeal, intention.
Speech (non-fiction) Speaker-receiver, rhetorical devices (metaphors, repetition, comparison etc.), modes of appeal, argumentation, intention.
novel and short story (fiction) Narrator, and point of view, setting,  plot, language, character, conflict, symbol, title, theme, message.
Poetry (fiction) Speaker, language, imagery, theme, message.
Drama (fiction) Narration and point of view, setting, plot, characters, type of sub-genre (comedy, tragedy).  
Film (fiction) Cinematic technique (framing, sound, lighting etc.), conflict, symbol, character, theme, message.

Derudover kan man gøre det med forskellige synsvinkler. Det vil sige, man har overvejet, hvad man skal bruge analysen til, inden man går i gang

Det, man fokuserer på i analysen, betyder noget for, hvad man når frem til. Hvis man kigger særligt på karaktererne, kan man for eksempel arbejde med psykologiske vinkler – eller man kan se dem som eksempler på mennesker, der har levet i en historisk periode.

Man arbejder i engelsk-faget altid på alle tre taksonomiske niveauer: Man analyser – man fortolker  – og slutteligt vurderer og diskuterer man – alt efter hvad man skal bruge teksten til.

 

De tre taksonomiske niveauer

To analyse: at undersøge teksten nærmere: dens bestanddele, virkemidler, temaer osv.

To interpret: at forklare hvordan de enkelte bestanddele skal forstås i tekstens sammenhæng og dermed at klarlægge tekstens budskab

To discuss: at fremdrage holdninger til et emne. En diskussion sammenstiller forskellige og ofte modsatrettede synspunkter med argumentation for disse, og den kan afsluttes med argumenteret stillingtagen.

 

PEE (Point, Evidence & Explain)

Det er vigtigt, at alle påstande med afsæt i tekstmaterialet er veldokumenterede. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at du synes noget om teksten. Når vi dokumenterer bruger vi en PEE-model.

Man laver en påstand (Point); man finder bevis for den i materialet (Evidence) i form af et citat og endelig forklarer man, hvordan det beviser påstanden (Explain).

Denne ”skrive-metode” bruges i alle de forskellige skrivegenrer i engelsk.