STX Valgfag

VALGFAG – ton dit valg af studieretning med valgfag

Uanset valg af studieretning skal der vælges mindst to valgfag. Derfor er det muligt at man via sine tilvalg kan tone i en bestemt retning afhængig af egen interesse. På NGHF udbydes:

Astronomi C

Fysik A/B

Musik B/C

Billedkunst B/C

Idræt B

Naturgeografi B

Biologi A/B/C

Informatik C

Psykologi B/C

Dramatik B/C

Innovation C

Religion B

Engelsk A

Kemi A/B/C

Samfundsfag A/B

Erhvervsøkonomi C

Latin C

Statistik C

Filosofi C

Matematik A/B

Tysk A/B

Mediefag B/C