Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Kemi A – Matematik A – Fysik B

Studieretning med kemi A matematik A og fysik B

Den materielle verden og alt levende er opbygget af kemiske forbindelser. I kemi arbejder vi med at forstå stoffers opbygning, deres egenskaber og hvordan de reagerer. Det har stor betydning for vores dagligdag og for hele vores samfund. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, hvori der indgår en lang række af metoder til modellering og problembehandling. Når hypoteser og teorier formuleres matematisk, så vindes ofte ny indsigt. I fysikken udnyttes den matematiske beskrivelse af naturfænomener og teknik. Gennem arbejde med eksperimenter og teori i kemi og fysik opnås der en naturfaglig indsigt, der danner baggrund for at kunne forstå og diskutere naturvidenskabelige og teknologiske emner.

I studieretninger med matematik A og fysik og kemi på mindst B-niveau får du adgang til de fleste uddannelser inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og ingeniøruddannelserne.

For at se helt præcist hvad studieretningen (inklusive valgfag) giver adgang til, kan du søge på Adgangskortet.