Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Matematik A – Fysik B – Kemi B

For at se helt præcist hvad studieretningen (inklusive valgfag) giver adgang til, kan du søge på Adgangskortet.