Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

Matematik A – Fysik B – Kemi B

Studieretning med matematik A, kemi B og fysik B

For at se helt præcist hvad studieretningen (inklusive valgfag) giver adgang til, kan du søge på Adgangskortet.