Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Matematik A – Fysik B – Kemi B

Studieretning med matematik A, kemi B og fysik B

For at se helt præcist hvad studieretningen (inklusive valgfag) giver adgang til, kan du søge på Adgangskortet.