Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Matematik A – Fysik B – Kemi B

Studieretning med matematik A, kemi B og fysik B

For at se helt præcist hvad studieretningen (inklusive valgfag) giver adgang til, kan du søge på Adgangskortet.