Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Samfundsfag A – Matematik A

Studieretning med samfundsfag A og matematik A

Samfundsfag på A-niveau beskæftiger sig med sociologi, politik, internationale forhold og økonomi. I samarbejdet med matematik på A-niveau får du flere værktøjer til at beskrive tendenser inden for befolkningsudvikling, økonomiske systemer samt til at gennemføre statistiske analyser af aktuelle data, som er en væsentlig del af samfundsfag. Ud over dette arbejdes der også med andre færdigheder og kundskaber inden for matematikken, som kan bruges i mange sammenhænge. Hvordan fungerer vores velfærdsstat, hvorfor fik vi en finanskrise og hvilke virkninger har den haft? Samfundsøkonomi er matematisk funderet og koblingen i denne studieretning giver dig en større forståelse af dette.

Denne studieretning er noget for dig, hvis du er interesseret i samfundsvidenskab/matematik og overvejer økonomistudier efterfølgende. Med matematik på A-niveau har du direkte adgang til økonomi på universitetet.

For at se helt præcist hvad studieretningen (inklusive valgfag) giver adgang til, kan du søge på Adgangskortet.