Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

HF3-brobygning

Kære alle jer, der har interesse i to dages brobygning på Nørresundby Gymnasium og HF. Hermed info om dagene.

Skoledagene er begge dage fra 8.15-12.05.

Gå ind ad skolens hovedindgang fra Studievej. Her vil være skilte til sofaer i aulaen, som er reserveret til jer. Fra kl. 8 vil der begge dage være en studievejleder i aulaen, som også følger jer hen til den klasse I skal være i.

I skal begge dage være i det samme klasselokale, og det er kun jer brobyggere, der er der. Der er ca. 22 elever på holdet.

I frikvartererne må I gerne være i klassen.

I vil få en lille rundvisning i den første lektion onsdag til bl.a. toiletter og kantine. I kantinen kan I købe forskellig slags varm og kold mad og drikkevarer. Vi har vandautomater på gangene, så tag gerne din egen drikkedunk med.

I den første lektion onsdag vil I af en studievejleder få en introduktion til HF3 og skolen. Her vil I også møde nogle af de elever, der går på HF3 og en mentor. De øvrige 5 lektioner kan I se i skemaet neden for. I vil få undervisning i nogle af de typiske fag på HF3 med nogle af de lærere, der underviser på HF3. Skemaet er et eksempel og der kan være små afvigelser fra dette.

I må meget gerne medbringe en bærbar computer og penalhus.

Vi håber, at I bliver glade for brobygningen og at den måske giver jer lyst til at søge ind på HF3.

Vi glæder os til at se jer!

 

Lektion Onsdag Torsdag
8.15-9.25 Studievejledning Dansk
9.40-10.50 Psykologi Matematik
10.55-12.05 Engelsk Historie, Samfundsfag eller Religion