Information til nye elever

Sammenlign

Sammenlign

Eksempel 1: Sammenlign de opfattelser af udfordringerne for det danske demokrati, som kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende viden om magtopfattelser.

Eksempel 2: Sammenlign de syn på årsager til og konsekvenser af situationen i Ukraine, der kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3. I sammenligningen skal du anvende viden om sikkerhed i international politik.

Sammenlign = skriv både om forskelle og ligheder i bilagenes synspunkter om det, der spørges om. I Eksempel 1 skal forskelle og ligheder i synspunkterne handle om ”udfordringerne for det danske demokrati”.

Sammenlign mest muligt direkte. Skriv fx: ”Hansen mener …, hvorimod Jensen mener … Forskellen er altså at … Hansen begrunder sit synspunkt med …, mens Jensen argumenterer med at … De er dog enige om …”
Du kan altså først sammenligne hovedsynspunkterne om et emne og derefter uddybe med deres argumentation for de forskellige synspunkter. Undlad lange referater af, hvad først den ene mener, hvad den anden mener, og hvad den tredje mener. Det er ikke en sammenligning blot at referere, hvad hvert af bilagene mener. Angiv præcist, hvem der er afsender på et synspunkt. Hvis journalist Petersen har interviewet professor Olsen, er det Olsen, der har nogle synspunkter, og ikke Petersen.

Der er flere måder at strukturere en sammenligning:

– Hvis der er tre bilag, og to af bilagene er stærkt uenige, kan du starte med at sammenligne synspunkterne i disse to bilag. Herefter kan du sammenligne synspunkterne i det tredje bilag med de to andre bilag. Det kan være, at det tredje bilag nogle steder er mest enig med første bilag, og andre steder er tættest på det andet bilag.
– Når du læser bilagene skal du lægge mærke til, når to eller flere bilag har en holdning til det samme emne/begreb (de kan være enige eller uenige om dette emne). Strukturér din besvarelse efter disse emner/begreber, så du først sammenligner om det ene emne, dernæst om det andet emne osv.
– I spørgsmålet kan der være angivet to emner, som du skal sammenligne om. I Eksempel 2 skal man både sammenligne om årsager og konsekvenser. Her kan man så strukturere efter først at sammenligne om a) årsager og dernæst om b) konsekvenser.

Når der står, at ”I sammenligningen skal du anvende viden om …”, betyder det, at du skal anvende denne viden til at karakterisere synspunkter i bilagene. Hvis du fx skal anvende viden om ideologier, kan du måske karakterisere det ene bilag som liberalistisk og det andet som socialistisk. Skriv fx: Når Hansen siger, at ”….”, så er det udtryk for liberalisme. Mens når Jensen skriver ”…”, så er det udtryk for socialisme. Brug gerne citater og husk at sætte citationstegn, når du gør det.

I Eksempel 1 skal man anvende forskellige magtopfattelser (magt som ressource, relation eller struktur) til at karakterisere synspunkter i de tre bilag. Skriv fx: ”Når der i Bilag B1 står … er det udtryk for, at magt handler om ressourcer, mens synspunktet i Bilag B2 om … er udtryk for, at magt er strukturel.”

I en sammenligning skal du ikke tage stilling til eller diskutere synspunkterne i bilagene. Afslut med et par sætninger, hvor du sammenfatter forskelle og ligheder i bilagene om det, der spørges om.

Omfang: Ca. 2-3 sider.