Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Statistisk usikkerhed

Statistisk usikkerhed

Beregninger kan desuden bestå i, at man skal beregne statistisk usikkerhed (konfidensintervaller) fx for meningsmålinger, så man kan konkludere, om eksempelvis et partis frem/tilbagegang siden sidste valg er større eller mindre end den statistiske usikkerhed. Skriv fx om et partis frem- eller tilbagegang i en meningsmåling (stikprøve) i forhold til et tidligere valg er tilstrækkelig stor til, at vi kan være 95% sikre på, at der er frem- eller tilbagegang for partiet blandt alle vælgere (populationen). Du kan også blive bedt om at bruge statistisk usikkerhed til at undersøge, om vi kan være 95 % sikre på, at forskelle i en tabel med en stikprøve også gælder for populationen. Eksempel:

Køn og partivalg ved folketingsvalget 2015.

Socialdemokratiet Liberal Alliance
Mænd 46,8% 64,3%
Kvinder 53,2% 35,7%
I alt 100% 100&
N= 530 185
Det samlede antal respondenter i stikprøven er 2045

 

 

For at undersøge påstanden om, at de fleste kvindelige vælgere i dag er flyttet over på venstrefløjen, beregnes et 95%-konfidensinterval for andelen af kvinder (53,2%) blandt Socialdemokratiets vælgere:

Regnestykke der viser andelen af kvinder blandt socialdemokratiske vælgere.

Regnestykke der viser andelen af kvinder blandt socialdemokratiske vælgere.

 

 

 

 

Dvs. at vi kan være 95% sikre på, at kvindernes andel af alle Socialdemokratiets vælgere ligger mellem 49,0% og 57,4%. Konfidensintervallet indeholder 50%, og vi kan derfor ikke være 95% sikre på, at kvinderne udgør mere end 50% blandt alle Socialdemokratiets vælgere. Det kan også udtrykkes som, at kvinderne ikke udgør en signifikant større andel end mændene blandt alle Socialdemokratiets vælgere.

 

For andelen af Liberal Alliances vælgere, der er mænd (64,3%), bliver konfidensintervallet

Regnestykke der viser andelen af mænd blandt Liberal Alliances vælgere.

 

 

 

 

Dvs. at vi kan være 95% sikre på, at mændenes andel af alle Liberal Alliances vælgere ligger mellem 57,4% og 71,2%. Konfidensintervallet indeholder ikke 50%, og vi kan derfor være 95% sikre på, at mændene udgør mere end 50% blandt alle Liberal Alliances vælgere. Det kan også udtrykkes som, at mændene udgør en signifikant større andel end kvinderne blandt alle Liberal Alliances vælgere.

 

Bemærk: Vi vil udtale os om hhv. andelen af kvinder hos Socialdemokratiets vælgere og andelen af mænd hos Liberal Alliances vælgere. Derfor vælges som n hhv. antallet af Socialdemokratiets vælgere i stikprøven (530) og antallet af Liberal Alliances vælgere i stikprøven (185) og ikke 2045, som er hele stikprøvens størrelse.