Information til nye elever

1yBT hjælper en landmand

1.y biotek har den 25. marts været på ekskursion til Foulum, som er en del af Aahus Universitet.Vi skulle hjælpe en landmand, der havde problemer med sine syge grise. Landmænd kan minimere antallet af syge grise ved at grisene får det rette foder – og derved undgå at skulle give grisene antibiotika. Vi undersøgte om, der var patogene bakterier i foderet, og vi så på organiske syrer i foderet. Sidst på dagen var vi så heldige, at vi måtte stikke armen ind i en af Foulum’s fistolerede køer – det var sjovt!

Benedicte og Kristian, 1y BT