Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

2.e på vandcykel

Torsdag d. 23 april var vi 2e på ekskursion til Østerådalen. Vi begav os først ud på en lang gåtur i området med spændende input om ådalens historie og økosystemet gennem tiden, helt fra istiden til i dag. Derefter fik vi endelig lov til at trække i vaders og gummirøjsere og blev sluppet løs i åen, hvor et par af os endte klistret fast i mudderet. Vi fik heldigvis, dog med megen besvær, hevet dem fri igen. Så fik vi startet på opgaverne. Vi skulle måle åens bredde, dybde, pH-værdi, identificere fangsterne osv.

Bakkerne blev hurtigt fyldt med diverse smådyr, heriblandt igler, børsteorme, vårfluelarver i fascinerende huse lavet af sten og pinde og parrende tanglopper. Vi fangede da også NÆSTEN en fisk! Udover det bestod dagens fangst af ét stk. mobiltelefon, en p-bøde, en frø og en cykel, som endte med at blive afprøvet både til vands og til lands. Alt i alt var turen både sjov og lærerig! – og blæsende.

Saskia og Sara Emilie