Mandag den 15. januar er der Åbent hus

2.e på vandcykel

Torsdag d. 23 april var vi 2e på ekskursion til Østerådalen. Vi begav os først ud på en lang gåtur i området med spændende input om ådalens historie og økosystemet gennem tiden, helt fra istiden til i dag. Derefter fik vi endelig lov til at trække i vaders og gummirøjsere og blev sluppet løs i åen, hvor et par af os endte klistret fast i mudderet. Vi fik heldigvis, dog med megen besvær, hevet dem fri igen. Så fik vi startet på opgaverne. Vi skulle måle åens bredde, dybde, pH-værdi, identificere fangsterne osv.

Bakkerne blev hurtigt fyldt med diverse smådyr, heriblandt igler, børsteorme, vårfluelarver i fascinerende huse lavet af sten og pinde og parrende tanglopper. Vi fangede da også NÆSTEN en fisk! Udover det bestod dagens fangst af ét stk. mobiltelefon, en p-bøde, en frø og en cykel, som endte med at blive afprøvet både til vands og til lands. Alt i alt var turen både sjov og lærerig! – og blæsende.

Saskia og Sara Emilie