Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

2.x fik nanostruktur på undervisningen

Tirsdag den 15 december var 2x på besøg på Institut for Fysik og Nanoteknologi på AAU. De blev mødt med både forelæsninger, rundvisninger og laboratoriearbejde, og herigennem fik de et indtryk af, hvordan fysikere og ingeniører arbejder.

Besøget startede med en forelæsning af ph.d. studerende René Petersen, der fortalte om sit arbejde med nano-materialet grafen. Han viste, hvordan han vha computersimuleringer kunne forudsige at bestemte mønstre i grafen-strukturen ville give materialet bestemte elektriske og optiske egenskaber, og hvordan man derved kunne designe fremtidens elektroniske komponenter.

På rundvisningerne lærte eleverne om, hvordan man kan specialdesigne nanostrukturer og måle på dem helt ned på atomart niveau. Her brugte forskerne store vakuumkamre, og målte på prøverne med skannende tunnel-mikroskoper og store højintensitet-lasere.

Og så blev eleverne selv sat på prøve. En gruppe kom i fuld rentrumsbeklædning, da de skulle arbejde med at fremstille computerchips. Det blev gjort med en litografisk proces, og skulle foregå i et fuldstændigt støvfrit miljø. En anden gruppe arbejdede i biolab med at designe ZnO nanopartikler, hvor målet var at kunne styre deres størrelse nøjagtigt og derved styre hvilke farver lys de absorberede. Andre blev sat til at designe et tågekammer til detektion af radioaktive partikler, og derved få et billede af baggrundsstrålingen. Og andre igen målte på superledende materialer, eller bestemte Plancks konstant.

Det var en flok trætte men begejstrede elever, der forlod AAU den eftermiddag. Der var noget at snakke om over aftensmaden! Og da de tidligere på året havde besøgt det tekniske universitet i Delft, kunne de nu også sammenligne studielivet i Danmark med deres oplevelser fra Holland.