Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

3.y-BT på hospitalet

Hvordan er arbejdslivet for en bioanalytiker? Den verden er vi i 3.y-BT blevet introduceret for!

Den anden dag var 3.y-bioteknologi på ekskursion til Aalborgs Universitetshospital, hvor vi blev budt velkommen af fire studerende samt en bioanalytiker fra hospitalet. Vi deltog i undervisningen, der omhandlede, hvordan pH i kroppen ændres. Undervisningen var en dybdegående fremlæggelse ved Bioanalytikerunderviser Marianne Lund Mertz

Fremlæggelsen gik generelt set ud på at beskrive de forskellige faktorer, der er med til at påvirke pH i blodet, samt hvilken betydning en ændret pH får for mennesket. For at få et medicinsk perspektiv på det, fik vi at vide, hvordan man kan påvirke pH for at modvirke en eventuel ændring. Derefter blev vi introduceret for forskellige cases med rigtige patientdata.

NU blev det så vores tur til at undersøge, hvordan pH i kroppen ændres, samt hvordan nogle faktorer såsom mælkesyrekoncentrationen samt oxygen- og ilttrykket i kroppen ændres. Det gjorde vi ved at udsætte kroppen for belastning i form af løbeture op og ned ad hospitalets trapper. Fire elever fra klassen meldte sig frivilligt som forsøgspersoner. Inden forsøgets start skulle der tages en blodprøve til variabelkontrol hos de fire personer. Derefter blev testpersonerne sendt af sted i fuld fart for at se, hvordan kroppen reagerer på det hårde, fysiske arbejde. Endnu en blodprøve blev taget, og eleverne kunne slappe af de sidste par minutter før den sidste tur. Denne tur adskilte sig fra den første tur ved, at forsøgspersonerne fik dækket mund og næse med en maske, så deres vejrtrækning mindede om vejrtrækningen hos en astmatiker. Efter at forsøgspersonerne – hivende efter vejret – kom tilbage, kunne de ånde lettet op og få taget den sidste blodprøve.

Vi kunne nu afslutte dagen og se frem til at studere de resultater, vi havde fundet frem til på hospitalet.

VI oplevede besøget på hospitalet som lærerigt og spændende, især fordi det var så anderledes end vores vante rammer på gymnasiet. Det gav klart en mere nuanceret forståelse af emnet!

Anna og Jesper 3.y