Information til nye elever

Fester

På gymnasiet afholdes i løbet af skoleåret seks fester:

  • “Kravlegårdsfesten” for de nye klasser sidst i august.
  • “Babyballet” i september
  • Skolens store fødseldagsfest midt i november
  • Fastelavnsfest i februar.
  • Forårsfest april
  • Afgangsklassernes “farvelfest” i maj, hvor kun afgangsklasser og deres lærere har adgang

Elevernes festudvalg arrangerer alle festerne bortset fra fødselsdagsfesten.

Festerne er “private”, lukkede fester. Det er de af hensyn til bevillingslovgivningen og fordi festerne har som formål at ryste gymnasiets elever sammen. Derfor har eleverne ikke lov at tage venner og veninder med til skolefesterne.

Skolefester er en vigtig del af gymnasiemiljøet. Det har det altid været, og gymnasiet finder det vigtigt, at festerne forløber på en forsvarlig og fornuftig måde, både af hensyn til festdeltagerne selv og af hensyn til skolens inventar.

Det er vores klare opfattelse, at festerne på skolen forløber tilfredsstillende, både for de deltagende elever og set fra ledelsens synspunkt.

I forbindelse med festerne er dørene kun åbne for adgang fra 19.30-20.00. Efter den tid kan man kun forlade bygningerne, når man ønsker at forlade festen. Man lukkes altså ikke ind igen.

Der er faste vagter ved indgangen og lærere fungerer som diskret opsyn. De ganske få elever, der er uheldige og får for meget at drikke, bliver der taget hånd om fx ved at ringe efter den uheldiges forældre.

Vi har nogle meget konkrete og forståelige festregler, som skal overholdes. De ser således ud:

  1. Alle festdeltagere skal medbringe billet og studiekort og vise det ved indgangen. Ingen studiekort/billet – ingen adgang!
  2. Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for drikkevarer til festen (heller ikke alkoholfrie)! Overtrædelse: Ingen adgang/bortvisning. Aflevering af studiekort. Samtale med rektor den følgende uge. Festkarantæne til den kommende fest.
  3. Vi vil gerne opretholde en vis stil ved vores fester. Utilbørlig beruselse og opførsel i det hele taget accepteres derfor ikke.
  4. Hvis man lukker uvedkommende ind, bortvises man fra festen og indkaldes til samtale hos rektor den følgende uge.

Overtrædelse medfører bortvisning fra festen, samtale med rektor den følgende uge og festkarantæne til den kommende fest.