Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Batman returns

Tirsdag aften var biologi B-niveau holdet (2g3g2h Bi) på ekskursion til Aalborg Zoo samt Urbans Kælder. I Aalborg Zoo var der indledningsvis foredrag om tårnfalke, ugler og flagermus ved naturvejleder Esben Buch. Efterfølgende gik turen til Urbans Kælder i Skovdalen for at kigge på vandflagermus. Vandflagermusene overvintrer i kælderen, hvis underjordiske beliggenhed gør, at temperaturen konstant ligger omkring 5-10 grader Celcius, således flagermusene undgår frost i løbet af vinteren.