Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Besøg af Aalborg Kulturskole

Tirsdag havde vi besøg af Aalborg Kulturskole. De fortalte om hvad de kunne tilbyde af undervisning indenfor musik. De har undervisning flere forskellige steder, men hvis der er elever nok, der vil undervises i samme instrument, kommer de gerne herud på skolen.

Du kan læse mere om Aalborg Kulturskole på deres hjemmeside