Information til nye elever

Biblioteket indviet

Tirsdag den 20. var der åbent hus for forældre til elever i 1.g & 1.hf og i den anledning skulle skolen selvfølgelig vises fra sin pæneste side. Det var derfor naturligt at foretage den officielle indvielse af skolens nye bibliotek i løbet af formiddagen. Da formanden for Bibliotekarforbundet, Tine Jørgensen, alligevel var i huset, var det meget naturligt at lade hende føre saksen og holde talen.

 

Kære elever på Nørresundby Gymnasium og HF

Tillykke med jeres “nye” bibliotek. Det har I været med til at forme med jeres input og ønsker.

I får et bibliotek, hvor I kan få fred, sætte jer sammen og skrive opgave/snakke eller bare hænge ud. Husk at bruge jeres bibliotek, og husk at bruge jeres bibliotekar. Han kan undervise jer i, hvordan I skriver de gode opgaver, hvor der er styr på indhold og information.
 
Det kan godt betale sig at bruge biblioteket. Tal fra universiteter i både Danmark og USA viser, at de studerende, der bruger deres bibliotek og deres bibliotekar, har større chance for at gennemføre deres uddannelse, og tilmed får de lidt bedre karakterer. Sagt med andre ord. Biblioteket gør jer bedre til at skrive opgaver, finde ny viden og ikke mindst gennemskue den viden, I finder. Det handler om at gå fra Google til Grundighed.

Men I skal ikke kun bruge biblioteket for at få bedre karakterer og skrive bedre opgaver. Biblioteket er også et frirum – et sted, hvor I kan være sammen, og som I kan bruge til filmaftener og måske fredagsbar?

For biblioteket er jeres, og op til jer at bruge det. Biblioteket skal folde sig ud, så det ikke bare er et rum med bøger, men i stedet en aktiv del af jeres hverdag.
 
Tillykke med det!