Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Bytte bytte købmand

Nørresundby Gymnasium sender ofte elever til Aalborg Universitet, enten for at løse konkrete projekt- og SRP-opgaver i speciallaboratorierne, eller for at blive klogere på, hvilken uddannelse, der er den rette efter studentereksamen.

Forleden var det modsat. En gruppe 7. semester ingeniørstuderende fra Institut for Elektroniske Systemer benyttede idrætshallen til at prøve et helt nyt koncept af for datanetværkskommunikation. De havde behov for lys, tørvejr og et stort, åbent rum til at stille den følsomme elektronik op, der udgjorde knudepunkterne i en storskalamodel af et trådløst netværk. Herefter kunne de gennemføre forskellige test og eksperimenter, som var planlagt hjemmefra.

Nu forestår en nærmere analyse af de indsamlede data og sandsynligvis en opfølgende måling af supplerende scenarier eller bekræftelse af dataobservationer. Her er gymnasiets idrætshal helt perfekt med det opstregede gulv og ensartede flader og form. Det gør det muligt at reproducere den oprindelige måleopstilling med stor nøjagtighed.

Hvis resultaterne indfrier de forventninger (hypotese) om særlig effektiv datadistribution på netværket, vil gruppen ud over deres obligatoriske semesterprojekt også lave et indlæg til en international konference med de opnåede resultater af det helt nye koncept. Vi håber, at de får succes!

Hvor har de i øvrigt lært at arbejde videnskabelig metodisk med ide, hypotese, eksperiment og analyse? Det har de såmænd på et gymnasium, i fagene matematik, fysik og AT.

Vidste du:
•    at Aalborg Universitet rangerer meget højt på listen over de bedste forskningscentre for trådløs kommunikation?
•    at den telefon, du måske sidder og læser dette på, indeholder produktmodnede forskningsresultater og patenteret teknologi, der stammer fra Aalborg?
•    at grundstenen til Motorolas første smartphone blev lagt i Nørresundby?
•    at mange elever fra NGHF vælger at læse på Aalborg Universitet, fordi de ender med en meget kvalificeret kandidatgrad og at blive eftertragtede medarbejdere?