Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

latinkonkurrence

Der knokles med den latinske syntaks.