Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Certificeret Cambridge og Science skole

NGHF har fået “Certifikat i Science og Talent” som kun en af 19 ungdomsuddannelser i hele landet. Certifikatet gives for “at alle talentfulde unge bliver udfordret på et passende højt niveau, og at eleverne inspireres til et fremtidigt valg af uddannelse og karriere i naturvidenskab”.

 

Derudover tilbyder skolen også ”Certificate in Advanced English” (CAE). CAE udbydes i samarbejde med University of Cambridge. Læs mere om CAE.