Info om jubilartræf 2023.

Dimission fredag den 24/6 kl. 10.00-12.30

Kære forældre til afgangselever

Dimissionen med efterfølgende reception og fotografering finder sted fredag d. 24. juni  kl. 10.00 i idrætshallen. Af pladshensyn kan hver elev have op til 4 gæster. Dette har intet med Corona at gøre – der er bare ikke plads til flere.

Dimissionen starter kl. 10.00 og slutter 11.30. Herefter vil der i kantinen og aulaen være reception mens klasserne på skift fotograferes. Receptionen slutter klokken 12.30.

Der kan parkeres på skolens sportsplads, hvorfra der er adgang ind til Hallen. På dagen vil der være personale som anviser vej til parkeringspladser. Der er ligeledes adgang til hallen fra Studievej, men det kan være vanskeligt at parkere på denne side.

Hvis jeres barn bliver forhindret f.eks. pga. sygdom skal dette meddeles kontoret pr. tlf. 98 17 28 33 om morgenen inden kl. 8.30.

Kort over parkering til dimission

Parkering til årets dimission