Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Dimission fredag den 28/6 kl. 10.00-12.30

Kære forældre til afgangselever

Dimissionen med efterfølgende reception og fotografering finder sted fredag d. 28. juni  kl. 10.00 i idrætshallen. Af pladshensyn kan hver elev have op til 4 gæster.

Dimissionen starter kl. 10.00 og slutter omkring 11.00. Herefter vil der i kantinen og aulaen være reception mens klasserne på skift fotograferes. Receptionen slutter klokken 12.30. Dimittenderne skal være i hallen senest 9.45.

Der kan parkeres på skolens sportsplads, hvorfra der er adgang ind til Hallen. Der er ligeledes adgang til hallen fra Studievej, men det kan være vanskeligt at parkere på denne side.

Hvis en dimittend bliver forhindret f.eks. pga. sygdom skal dette meddeles kontoret pr. tlf. 98 17 28 33 om morgenen inden kl. 8.30.

Parkering til årets dimission

Der må IKKE parkeres på p-pladserne på de forskellige institutioner og Hospice på den modsatte side af Studievej.