Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Energiske elever

Hvordan fremstiller vi energi på en bæredygtig måde nu? Og hvordan kan vi dække fremtidens enorme energibehov med en forsyningssikker, stabil og forureningsfri energikilde? Det var nogle af de spørgsmål, 1v NV og 3x FY fik besvaret på en ekskursion til Energimuseet ved Tange en kold og fugtig efterårsdag i oktober.

1v arbejder med energi i det naturvidenskabelige grundforløb under inddragelse af fagene geografi og fysik. Så hvad er mere naturligt end at kigge på de mange vedvarende energikilder, vi har i Danmark og verden? Det kommer som en overraskelse for mange, at vi faktisk producerer elektrisk energi vha. vandkraft i Danmark, selv om det ikke er meget. Men det skyldes blot, at vores forbrug er mangedoblet siden 1920, hvor Tangeværket stod klart til at forsyne Midtjylland med elektricitet. Den årlige produktion var dengang 1/4 af hele Jyllands elforbrug. I dag er mindre end en halv promille. Men på trods af, at værkets generatorer nu er 95 år gamle, fejler strømmen ikke noget.

På rundvisningen kom vi også ind i det originale kontrolrum, der ikke er åbent for publikum. Her kunne eleverne indsamle oplysninger til den opgave, de arbejder med. Det skete med de nyeste notatteknikker….

3x FY skal arbejde med bæredygtig energi og her har Energimuseet meget at byde på. Erik Jørgensen fra Energimuseet gav os et kort historisk rids fra afbrænding af kul ved dampmaskinens prouktion af elektricitet til den meget miljøvenlige fusionsenergi, hvor der kun behøves få gram tungt hydrogen (deuterium) for at forsyne mange mennesker med elektricitet. Desværre varer det stadig nogle år før forskerne kan få fusionenergi til at fungere – de skal nemlig efterligne processen på solen. I mellemtiden må vi nøjes med vindkraft, elektricitet fra solceller, bølgeenergi mv.
3x benyttede Energimuseets solceller og vindmøller til at løse nogle opgaver omkring bæredygtig energiforsyning.
Desuden kunne 3x også måle den radioaktive stråling fra Energimuseets store Uranklump på hele 2,4 kg. Uran er jo også en vigtig del af energiforsyningen på verdensplan :-0

At elektricitet både kan være sjovt og farligt fik vi demonstreret Med Niels Bohr Instituttets gamle Van de Graaff generator, der kan opbygge store ladninger og tidligere indgik i forsøg med studier af atomets opbygning. Annes fine hår fik et løft mens Tobias fik forklaret fysikken i, hvorfor hugsiddende position ude i det fri bedst beskytter mod lyn.

Dagen sluttede med besøg i de mange udstillinger, hvor man både bliver oplyst men også udfordret til at få et kropsnært forhold til energi.