Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Er jeg helt normal?

Sund Ung er et tiltag under Aalborg Kommune, hvor ungdomsuddannelserne hver anden uge får besøg af en sundhedsplejerske, som de studerende så har mulighed for at tale med helt anonymt.
Hos os kommer Dianna Andersen, og hun siger, alle er velkomne med spørgsmål, eller hvis man bare har brug for en snak. Man kan bare banke på døren i H6 om torsdagen i lige uger, eller man kan kontakte hende på sms for at lave en aftale.
Under Ung Team er der også en seksualvejleder, der hedder Marlene Quist Simoni. Hun træffes også helt anonymt på Ungerådgivningen, fordi de har erfaring med, at spørgsmål i den retning vil man helst stille uden for skolen.
Der ligger pjecer i gangen ved studievejledningen med mere info om, hvordan man kommer i kontakt med dem begge, og hvad de kan hjælpe med. Man kan også tjekke: Sund Ung Teamet

Aalborg Kommune er pionerer på dette område, hvor man håber at kunne hjælpe de unge ved at stille vejledning om sundhed og trivsel til rådighed tæt på de unge.