Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Forplantning og bioteknologi

Torsdag d. 16. april var 3yBT på ekskursion til Foulum. Dagen startede med et oplæg, hvor Henrik Callesen, professor Aarhus Universitet holdt et oplæg om forplantning med fokus på in-vitro befrugtning og kloning. Derefter var vi med til en spændende men grænseoverskridende dissektion af en ko-livmoder, som indeholdt et tre måneder gammelt kalvefoster. Livmoderen kom fra et nærliggende slagteri. Landmænd kan have problemer med adfærden hos fritgående køer. For at ændre denne adfærd inseminerer nogle landmænd den problematiske ko. Dette betyder at gravide køer sendes til slagtning. Her står vi med et dyreetisk problem. Vil vi acceptere dette, eller er vi villige til at betale mere for vores kød?

Afslutningsvis lavede vi reagensglasbefrugtning af koæg, hvor vi selv skulle suge oocyter ud af æggestokke og undersøge dem i mikroskop.

Dagen i Foulum var spændende og meget lærerig, fordi vores tidligere lærte teori nu blev anvendt i praksis, hvilket gav os en bedre og dybere forståelse for emnet ”forplantning”.

– Amanda og Anna, 3.y