Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Forsøg i Fysik/Kemi til SRP

Hvert år har vi en del elever der benytter fysik A eller B i deres SRP. Eleverne udfører ofte eksperimenter for at undersøge om den fysiske teori kan eftervises.

Maria fra 3x undersøger konspirationsteorier omkring 9-11 i sin SRP. Maria har bygget sin egen simple version af Twin Tower og undersøger om hun kan afgøre om Twin Towers sank sammen pga. bombning ved fundamentet eller pga. påflyvning ved at vælte sit tårn på forskellig vis. Maria filmer sit tårns kollaps og sammenligner med Twin Tower for at undersøge, om det er muligt at afvise eller bekræfte konspirationsteorien.

Nina fra 3x undersøger nyttevirkningen af solceller i sin SRP og vil formidle undersøgelserne i en artikel til Samvirke.