Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Frederik Peder Vad Dam Daugaard fra 3.t. fik Chr. IV-humørlegatet

Til Chr. d. IV’s Laug

Igen i år takker jeg for jeres generøse gave til en af vores elever. Det er en dejlig udmærkelse til en elev, og overrækkelsen er med til at gøre vores juleafslutning i festsalen festlig.

I år gik legatet til:

Frederik Peder Vad Dam Daugaard fra 3.t.

Ved overrækkelsen motiverede jeg valget af Frederik således:

Frederik Daugård er en altid positiv elev, som spreder godt humør omkring sig. Han er ligeledes en god kammerat, som har en god fornemmelse af, hvordan hans klassekammerater har det, og han er altid parat, hvis nogle trænger til hjælp eller opmuntring. Disse egenskaber kom også til udtryk på studieturen til Kina, hvor det positive engagement havde en god effekt på relationen til kineserne, og hvor mange klassekammerater havde gavn af hans opmuntring og omsorg, når de havde brug for det.
Kineserne opdagede allerede Daugårds positive væsen, da de var på besøg her i august, og de døbte ham ret hurtigt “sunshine boy”. Han levede i den grad op til navnet, da han ved afskedsfesten indførte kineserne i en vigtig del af vores skoles kultur, da han lokkede sin gæst med op på anden i andegården og sang for på “Rapanden Rasmus”