Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Han-, hun- eller intetkøn

Fredag d. 27/2 var 2.u BI på besøg i laboratoriet på UCN for at lave kønsbestemmelse. Ikke fordi der var tvivl om deres køn, men for at stifte nærmere bekendtskab med den genteknologiske metode PCR, som de brugte til at opformere bestemte stykker på hhv. X- og Y-kromosomet.
Det indebar afgivelse af DNA; enten via mundskyl eller udtrækning af hår. Mange hår….