Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Ka´en kunstner fyre op under festen? KA-TO?

Fredag den 18. holdt skolen den traditionsrige fødselsdagsfest med knap 1.100 deltagere. Afgangsklasserne startede med spisning i kantinen og fotografering inden de sammen med flere af lærerne skulle kastes ud i Les lanciers foran en flok spændte forældre. Efter dansen begyndte den almindelige fest, som denne ene gang om året også er for tidligere elever. I år havde skolen besøg af Johnson og KATO, der begge fik fyret op under festen.