STX

STX er en 3-årig gymnasial uddannelse, som du har adgang til fra 9.klasse. PÅ NGHF har vi fokus på både at give tilbud til de dygtigste elever og at hjælpe de elever, der har huller i deres viden, eller som har en social baggrund, der gør det svært at gå i skole. Vi er en stor skole med mange tilbud, så der er noget for enhver smag – musical og MGP, klasseturneringer og idrætsdage, mediefags- og dramafestivaler, fysik- og matematikkonkurrencer og sprogcamps – blot for at nævne nogle.

ANSØG HER

 

Når du begynder på STX

Du begynder med et grundforløb på STX der varer ca. tre måneder. De tre måneder skal ses som et afklaringsforløb, hvor man får mulighed for at stifte bekendtskab med alle de faglige hovedområder som man efterfølgende kan fordybe sig i når man har valgt en studieretning. For mange kan det være svært på forhånd at afgøre om man er mest interesseret i naturvidenskabelige, samfundsfaglige, sproglige eller kunstneriske retninger. Derfor undervises du i en række obligatoriske fællesfag, studieretningsfag samt to tværfaglige forløb: almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.

For at hjælpe dig med dit studieretningsvalg foretager vi i grundforløbet også en skriftlig screening i matematik og afholder en evalueringssamtale. Grundforløbet giver dig således mulighed for at blive meget klogere på hvordan fagene præsenterer sig på et gymnasium og hvordan du klarer dig fagligt. Når du har valgt studieretning og sprog kommer du i en klasse du skal følges med resten af forløbet. Vi ser frem til at byde dig og mange andre velkomne i fællesskabet på Nørresundby Gymnasium og HF.

Mulige studieretninger

I menuen kan du vælge studieretningsdesigneren, hvor du kan teste forskellige sammensætninger af studieretninger og valgfag.

Naturvidenskabelige studieretninger – Når teori bliver til praksis

De naturvidenskabelige retninger giver dig en grundlæggende indsigt i alt levende i og omkring dig. Her bliver teori og praksis koblet tæt sammen, da du bruger din teoretiske viden i praksis i laboratoriet. Virkeligheden inviteres endvidere inden for døren i form af samarbejde med Aalborg Universitet og lokale virksomheder.

Disse studieretninger kan være noget for dig der gerne vil være ingeniør, arkitekt eller læse medicin.

 

Samfundsvidenskabelige studieretninger – En verden af muligheder

De samfundsfaglige retninger giver dig redskaber til at kvalificere dine standpunkter og handlemuligheder i en verden, hvor samfundsudviklingen er både dynamisk og kompleks. I den første studieretning vil samspillet med matematik gøre dig bedre i stand til at forstå spillet om finansloven, diskussionen om ulighed og statistiske undersøgelser. Retningen med samfundsfag og engelsk giver dig en grundlæggende indsigt i samfundsforhold i Danmark og i engelsksprogede lande, særligt England og USA. Du vil lære at anvende det engelske sprog i tale og i skrift, samt opnå en forståelse for de elementer som påvirker vores samfund. De samfundsfaglige studieretninger kan være noget for dig der gerne vil læse f.eks. statskundskab, jura eller økonomi.

Studieretningen med samfundsfag-engelsk tilbydes også som en særlig USA-klasse hvor du vil komme til at tilbringe otte uger af din gymnasietid i Seattle. Her vil du foruden at stifte bekendtskab med den amerikanske kultur også få undervisning på college. Denne studieretning indebærer en egenbetaling på ca. 29.000 kr.

 

Sproglige studieretninger – Kendskab til kulturen

De sproglige retninger giver dig en grundlæggende forståelse for sprog og kultur i både national og international sammenhæng. Du vil lære at forstå sprog og kulturers sammenhæng og betydning på alle niveauer. Du får mulighed for at afprøve dine færdigheder i praksis gennem besøg på kulturinstitutioner og på udenlandsrejser som gør sig særligt gældende for disse retninger.

Disse studieretninger kan være noget for dig der gerne vil være f.eks. underviser, PR- eller HR-medarbejder, reklamekonsulent, journalist, tekstforfatter eller arbejde med erhvervssprog.

 

Musiske studieretninger – Med på noderne

Den musiske retning giver dig en grundlæggende forståelse for musik og dennes betydning for kulturen. Du kommer til at arbejde med musik i udtryk og form i både teoretisk og praktisk sammenhæng. Foruden de kreative fag vil du lære at anvende det engelske sprog i tale og i skrift, samt opnå en særlig forståelse for den engelsksprogede musik og kultur. Denne studieretning kan være noget for dig der gerne vil arbejde med musik, lyd og produktion, undervisning, formidling og kommunikation.

Uanset studieretning får du en række obligatoriske fag.

 

VALGFAG – ton dit valg af studieretning med valgfag

Uanset valg af studieretning skal der vælges mindst to valgfag. Derfor er det muligt at man via sine tilvalg kan tone i en bestemt retning afhængig af egen interesse. På NGHF udbydes:

Astronomi C

Fysik A/B

Musik B/C

Billedkunst B/C

Idræt B

Naturgeografi B

Biologi A/B/C

Informatik C

Psykologi B/C

Dramatik B/C

Innovation C

Religion B

Engelsk A

Kemi A/B/C

Samfundsfag A/B

Erhvervsøkonomi C

Latin C

Statistik C

Filosofi C

Matematik A/B

Tysk A/B

Mediefag B/C

Nørresundby Gymnasium logo