Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Græsk A – Latin A

Studieretning med græsk A og latin A

På studieretningen med græsk A og latin A beskæftiger vi os med sammenhængen mellem sprog og kultur med udgangspunkt i det klassiske Grækenland og det antikke Rom. Den klassiske studieretning er for dig, der gerne vil vide, hvor tingene kommer fra, og gerne vil arbejde med de lange linjer inden for emnerne mytologi, samfundsindretning, historie, litteratur, drama, filosofi og kunst. Sprogene lærer du fra bunden af, men ender med at læse verdenslitteratur på originalsproget.
Studieretningen giver dig en god systematik og gør dig studieparat til mange uddannelser. Særligt inden for sprog, litteratur og kultur.
For at se helt præcist hvad studieretningen (inklusive valgfag) giver adgang til, kan du søge på Adgangskortet.