Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Musik A – Engelsk A

Studieretning med musik A og engelsk A

Studieretningen med musik og engelsk er studieretningen for dig, der interesserer dig for musik og engelsk og samtidigt kan lide at udtrykke dig kreativt. På studieretningen får du muligheden for at arbejde med de udøvende, teoretiske og analytiske discipliner i fagene, og i samspillet mellem de to fag findes en hel symfoni af relevante og interessante emner, der lægger op til tværfaglig fordybelse. Det kunne eksempelvis være storbyen, ungdomsoprøret/protestsange, hiphopkulturen, punkkulturen, rhythm ’n blues, britpop osv.

For at se helt præcist hvad studieretningen (inklusive valgfag) giver adgang til, kan du søge på Adgangskortet.