Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Om den naturvidenskabelige studieretning

Hvorfor vælge den naturvidenskabelige studieretning?

På vores naturvidenskabelige studieretning er hovedfagene biologi, bioteknologi, fysik, kemi og matematik. Studieretningen er for dig, der gerne vil forstå hvordan vores verden hænger sammen, sådan helt bogstaveligt. Uden naturvidenskaben ville du aldrig have siddet og læst denne tekst på en skærm. Det er den naturvidenskabelige tankegang, der har formet den verden, du er en del af. Vil du være med til at skabe fremtidens teknologiske løsninger, er det studieretningen for dig.

Hvordan bliver undervisningen?

Nogen tror, at undervisningen på STX kun er teoretisk, men det er absolut ikke tilfældet. Selvfølgelig skal du læse noget. Ellers får du ikke den teoretiske viden, som du kan efterfølgende kan afprøve. Derfor er en del af undervisningen i de naturvidenskabelige fag afsat til eksperimenter og ekskursioner med mere. Som studerende på vores naturvidenskabelige studieretning vil du komme på besøg på forskellige virksomheder, universiteter og andre steder hvor der foregår noget relevant for din studieretning.