Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Spansk A – Engelsk A – Latin C

Studieretning med spansk A, engelsk A og Latin C

Studieretningen med spansk, engelsk og latin er en sproglig studieretning. Spansk og engelsk er i dag to af de største sprog i verden, latin var det i oldtiden og danner basis for mange ord i de moderne sprog i Europa i dag. Studieretningen arbejder med både sprog, kultur og kommunikation og sammenhæng mellem sprogene. Vi arbejder både med længere og kortere tekster, billeder, musik, kunst, grammatik og kulturforståelse på tværs af grænser.

Studieretningen er for dig, der gerne vil studere verden ud fra en humanistisk og sproglig synsvinkel.

For at se helt præcist hvad studieretningen (inklusive valgfag) giver adgang til, kan du søge på Adgangskortet.