Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

Anders Olesen-Bakkeløkken (AOL)