Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Anders Olesen-Bakkeløkken (AOL)