Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Anders Hovgesen (AHO)