Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Karen Margrethe Melchiorsen (KME)