Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Marianne V. P. Jensen (MJE)