Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Rikke Thyrring (RTH)