Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Sandra Tyra Helms (SHS)