Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Susanne Grøn (SGR)