Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Tove Christensen (TCH)