Info om jubilartræf 2023.

Karakterskala

Den nye karakterskala kan ses på Retsinformations hjemmeside