Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Karakterskala

Den nye karakterskala kan ses på Retsinformations hjemmeside