Karakterskala

Den nye karakterskala kan ses på Retsinformations hjemmeside