Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

Karakterskala

Den nye karakterskala kan ses på Retsinformations hjemmeside