Vigtig info til kommende elever. Vi glæder os til at se jer.

Karakterskala

Den nye karakterskala kan ses på Retsinformations hjemmeside