Information til nye elever

Fag på NGHF

På NGHF har vi en lang række forskellige fag. Alt afhængig af, hvilken studieretning/fagpakke du vælger, er der nogle fag, du skal have, mens andre er valgfag. En del af fagene er dog obligatoriske uanset studieretning.

 • Almen sprogforståelse for STX
 • Almen studieforberedelse for STX
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Datalogi
 • Dramatik
 • Engelsk
 • Erhvervsøkonomi
 • Filosofi
 • Fransk
 • Fysik
 • Geografi
 • Græsk
 • Historie
 • Idræt
 • Innovation
 • Kemi
 • Kulturfag på HF
 • Latin
 • Matematik
 • Mediefag
 • Musik
 • Naturvidenskabelig fagpakke for HF
 • Naturvidenskabeligt grundforløb for STX
 • Oldtidskundskab
 • Psykologi
 • Religion
 • Samfundsfag
 • Spansk
 • Statistik
 • Tysk