Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

Fag på NGHF

På NGHF har vi en lang række forskellige fag. Alt afhængig af, hvilken studieretning/fagpakke du vælger, er der nogle fag, du skal have, mens andre er valgfag. En del af fagene er dog obligatoriske uanset studieretning.

 • Almen sprogforståelse for STX
 • Almen studieforberedelse for STX
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Datalogi
 • Dramatik
 • Engelsk
 • Erhvervsøkonomi
 • Filosofi
 • Fransk
 • Fysik
 • Geografi
 • Græsk
 • Historie
 • Idræt
 • Innovation
 • Kemi
 • Kulturfag på HF
 • Latin
 • Matematik
 • Mediefag
 • Musik
 • Naturvidenskabelig fagpakke for HF
 • Naturvidenskabeligt grundforløb for STX
 • Oldtidskundskab
 • Psykologi
 • Religion
 • Samfundsfag
 • Spansk
 • Statistik
 • Tysk