Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen

Der står følgende i læreplanen for STX bioteknologi A:

Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt, som består af opgaver stillet indenfor kernestoffet (…) og problemstillinger i tilknytning hertil. Prøvens varighed er fem timer.

Opgavesættet består af 4 opgaver, hvoraf du skal besvare 3 – og kun 3.

 

Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på eksaminandens evne til at:
̶ anvende fagbegreber og fagsprog og relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse, forklaring og analyse
̶ formulere sig struktureret om bioteknologiske emner, inddrage relevant viden og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ vurdere eksperimentelt arbejde og dets tilrettelæggelse
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og vurdere resultaterne herfra
̶ analysere og diskutere data og eksperimentelle resultater under inddragelse af relevant faglig viden
̶ gennemføre og præsentere relevante beregninger ved korrekt brug af fagsprog, herunder anvende relevante matematiske modeller og metoder
̶ benytte relevante fagspecifikke digitale værktøjer hensigtsmæssigt.

 

Der gives en karakter på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.

 

I opgaverne kan der forekomme video med lyd, og det er derfor nødvendigt at du medbringer hovedtelefoner til terminsprøver og eksamen.

 

Gode råd, i forbindelse med den skriftlige eksamen.

 1. Læs alle fire opgaver igennem, og vælg om du vil besvare opgave 3 eller 4.
 2. Vær opmærksom på, hvilke krav der stilles i opgaven, f.eks. hvilke typeord3 der anvendes, samt krav til inddragelse af figurer.
 3. Undlad at skrive hele afsnit af fra undervisningsmateriale eller tidligere opgaver, og vær opmærksom på at teorien bearbejdes, så den besvarer den konkrete opgave.
 4. Svar kort, fokuseret og præcist på de stillede spørgsmål.
 5. Anvend fagsprog frem for hverdagssprog. Skriv f.eks. kemiske formler og reaktionsskemaer, hvor det er relevant, og brug fagbegreber i videst muligt omfang.
 6. For at skabe overblik i skriveprocessen kan du evt. kopiere opgaveteksten ind i din besvarelse, men før den afleveres, skal opgaveteksten slettes igen.
 7. Besvar så vidt muligt alle delspørgsmål. Hvis to delopgaver hænger sammen, og du ikke kan løse den første delopgave, kan du selv anslå en værdi, som du kan regne videre med i næstedelopgave.
 8. I regneopgaver skal der anvendes enheder på værdierne, og facits skal ligeledes angives med det korrekte antal betydende cifre. Tankegangen i beregningen skal klart fremgå af besvarelsen.
  Afslut med en konklusion.
 9. Brug eventuelt dit kemiske tegneprogram til at bestemme molarmasser og pKs-værdier m.m.
 10. Ved anvendelse af grafer, f.eks. bjerrumdiagrammer og vækstkurver, kan relevante aflæsninger med fordel markeres på grafen. Der forventes ikke videodokumentation, ligesom det heller ikke forventes at eleverne skal anføre fra hvilken linje i opgavesættet, de har en given information fra.
  Eleverne kan dog med fordel i starten af besvarelsen skrive: ”I opgaven er det givet at: fx … c =…”
 11. Læs korrektur på din besvarelse – brug gerne stavekontrol. Kontroller at du har svaret på alt,hvad der bliver spurgt om.