Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Teorier, begreber og metoder

Teorier, begreber og metoder

Eksperimentelt arbejde står centralt i undervisningen. Ved mange eksperimenter er det vigtigt at følge en øvelsesvejledning. Her er det talte om deduktive øvelser. Der vil også være eksperimenter med et mere selvstændigt tilrettelagt eksperimentelt arbejde, hvor eleverne arbejder med en problemstilling, og tilrettelægge induktive øvelser, for at få svar på problemstillingen. Eksperimenterne kan tilrettelægges både kvalitativt og kvantitativt.

Inden for bioteknologi kan man lave forskellige undersøgelser også kaldt metoder: laboratoriearbejde, iagttagelser, feltundersøgelser, modellering, bioteknologisk produktion, epidemiologiske undersøgelser og bioinformatik.

Begreberne: induktiv, deduktiv, kvantitativ og kvalitativ kan indgå i mange af de metoder der benyttes i bioteknologi.