Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Dansk

I dansk arbejdes der altid med tekster; forstået som alt fra lyd og billeder til romaner og digte. Kernen i danskfaget er at analysere tekster og sprog, og samtidig at kunne sætte det i forhold til samfundet, historien eller andet litteratur og vurdere eller diskutere det. Der arbejdes inden for et litterært, sprogligt og mediemæssigt perspektiv. Udover at lære sproget, arbejdes der også med at blive dygtig til at kunne forholde sig til menneskets syn på livet, verden og sig selv, og formidle dette.

Teorier, begreber og metoderSkriftlige opgaverSkriftlig eksamen