Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

HF B eksamen

Der står følgende i læreplanen for HF engelsk B:
”Den skriftlige prøve
Grundlaget for den skriftlige prøve er et centralt stillet opgavesæt.
Prøvens varighed er fem timer.
/…/
Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden
̶ giver en detaljeret samt sammenhængende fremstilling
̶ behersker engelsk skriftsprog med relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ viser tekstforståelse og anvender fagets analytiske begreber
̶ demonstrerer viden om grammatiske strukturer
̶ anvender faglige hjælpemidler samt dokumenterer kilder.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af den samlede besvarelse.
Prøven består af 5 mindre opgaver med sprogligt fokus og derefter vælger du mellem en 3-delt opgave om enten en fiktionstekst, en non-fiktionstekst eller en kortfilm, hver af opgaverne består af Summary, Essay og Discussion. Der er altid krav til brug af analysebegreber eller specielle ord i opgaverne. Der er kun adgang til internet som det fremgår i din undervisningsbeskrivelse og kun via kilden ikke kan downloades til din pc eller medbringes fysisk. Husk høretelefoner, da der er video- og lydklip som skal afspilles.