Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

STX B eksamen

Der står følgende i læreplanen for STX engelsk B:
”Grundlaget for den skriftlige prøve er et centralt stillet opgavesæt.
Prøvens varighed er fem timer.
/…/
Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden
̶ giver en detaljeret samt sammenhængende fremstilling
̶ behersker engelsk skriftsprog med relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ viser tekstforståelse og anvender fagets analytiske begreber og metoder
̶ analyserer og beskriver engelsk sprog grammatisk
̶ anvender faglige hjælpemidler samt dokumenterer kilder.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af den samlede besvarelse.”
Prøven består af fem opgaver i alt. De første fire opgaver har et grammatisk og sprogligt fokus, den femte er en prøve i skriftlig fremstilling og tekstanalyse af enten en fiktionstekst eller en non-fiktionstekst; begge opgaver tager deres afsæt i et summary og et short analytical essay. Der er altid krav om anvendelse af specifikke analysebegreber i opgaverne.
Der er udelukkende adgang til internettet, som det fremgår af din undervisningsbeskrivelse. Husk høretelefoner, da der kan være video- og lydklip, som skal afspilles.