Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Fransk

Faget fransks helt centrale arbejdsområde er det franske sprog, mundtligt såvel som skriftligt. Det beskæftiger man sig med gennem sprog, kultur, historie og samfund. Når du starter med fransk i 1g arbejder vi med helt simple sætninger, og når du er ved slutningen af 3g og klar til eksamen, er du i stand til at skrive længere og mere komplekse sætninger, hvor du bruger sproget og er bevidst om modtager, genre og forskellige medier.

Vi arbejder med mange forskellige materialer fx tekster, film, musik, digte og billeder og som en naturlig del af dette arbejde beskæftiger vi os også med grammatik.

I den daglige undervisning arbejder vi også med det skriftlige arbejde, både som en støtte til den mundtlige del, men også som en selvstændig disciplin, hvor du kan træne og demonstrere din sproglige kunnen og her udvikle evnen til at redegøre, analysere og diskutere.

 

Teorier, begreber og metoderSkriftlige opgaverSkriftlig eksamen