Information til nye elever

Fysik

Hvordan sender man en astronaut til Mars? Hvordan virker en vindmølle? Hvad kan vi gøre, for at skabe et højteknologisk, bæredygtigt samfund? Fysik giver dig redskaberne til at forstå, hvordan naturen og teknologien virker og spiller sammen. Du lærer om de fundamentale love, som gælder fra det mindste til det største i universet, og du lærer med lidt matematik at forudsige ting: Hvor hårdt skal jeg sparke til fodbolden, hvis jeg skal skyde en hel banelængde? Eller er der planeter omkring den stjerne, og kan der være liv på dem?

Og hvordan finder vi så frem til naturens love? Gennem en masse eksperimenter. Vi opvarmer og brænder ting af, finder sammenhænge, og bruger dem til at måle på kroppens forbrænding eller undersøge bilmotorer og stjerner. Vi undersøger lyden fra rør og strenge, laver teorier resonans, og bygger musikinstrumenter. Og vi måler på elektriske kredsløb og bygger robotter, sensorer eller alarmer. Med nysgerrigheden som redskab går vi på opdagelse, og finder ud af, at mange vidt forskellige fænomener kan forklares med de samme få redskaber.

Og hvad skal du så bruge det til? Evnen til at finde og vurdere betydningen af sammenhænge optræder overalt i samfundet. Hvornår kan det bedst betale sig at skifte bilen ud, eller renovere huset? Hvilken klimapolitik giver det største udbytte? Hvordan kan vi effektivisere samfundet? Hvilke udmeldinger skaber størst hype? Træning i at vurdere og forudsige er vigtigt, og der er fysikere og ingeniører overalt. Fra Angela Merkel og Margaret Thatcher, til Elon Musk, Dolph Lundgren og Rowan Atkinson.

På STX kan man have fysik på tre forskellige niveauer, der bygger oven på hinanden:

Det obligatoriske og alment dannende C niveau med emner som Universet, Solsystemet, energi, lys og lyd.

Det anvendelsesorienterede B niveau med emner som elektriske kredsløb, sensorer, kvantefysik, atomfysik og mekanik.

Det mere teoretiske A niveau med emner som elektromagnetisme, avanceret mekanik, strålebehandling, acceleratorer, partikelfysik og plasmafysik.

Teorier, begreber og metoderSkriftlige opgaverSkriftlig eksamen