Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen

Der står følgende i læreplanen for kemi A STX:

Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt, som består af opgaver stillet inden for kernestoffet. Prøvens varighed er fem timer.

Opgavesættet består typisk af 4-5 opgaver med i alt 15-18 delspørgsmål. Alle opgaver skal besvares.

 

Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på eksaminandens evne til at:

 

Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på eksaminandens evne til at: 

  • anvende fagets viden og metoder til behandling af kemiske problemstillinger
  • gøre iagttagelser og analysere eksperimentelt arbejde, samt efterbehandle og vurdere resultater herfra
  • gennemføre og præsentere relevante beregninger med korrekt brug af fagsprog
  • benytte relevante matematiske modeller, metoder og repræsentationsformer
  • benytte fagspecifikke digitale værktøjer hensigtsmæssigt
  • dokumentere anvendte informationer fra forskellige kilder
  • udtrykke sig skriftligt, således at tankegangen fremstår struktureret og tydelig.

 

Der gives en karakter på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.